Kaki Kaya


Jadilah orang kaya supaya kita boleh goyang kaki, tapi kalau nak kaya mana boleh goyang kaki.


2 responses to “Kaki Kaya”

Leave a Reply

Your email address will not be published.